Giới thiệu

Tuổi thơ trong chiến tranh làng quê Nam bộ, đường đến trường men theo bóng mặt trời, quanh co dưới bóng cây qua suối, qua Miếu Bưng...