Trường Quốc Tế Ngân Hà

Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học – THCS – THPT để tạo cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục, giảng dạy của giáo viên và nhu cầu học tập của học sinh.
Thiết lập cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục của Trường Ngân Hà, đảm bảo thực thi tốt các chức năng theo giấy phép đăng ký, đảm bảo chương trình giáo dục liên tục cho học sinh đang sinh sống tại Tp. HCM theo chất lượng cao và tiêu chuẩn quốc tế ngang hàng với các nước trong khu vực Asean. Trường học mới có điều kiện tốt để học sinh phát triển các kỹ năng học tập, làm việc và phát triển nhân cách theo hướng giáo dục nhân văn mà Nhà trường đã đề ra trong định hướng giáo dục .
Hình thành một quy trình giáo dục liên tục với đầy đủ các phòng ban, sân chơi, lớp học trong không gian xanh, hiện đại, thân thiện của một khu đô thị mới được quy hoạch ổn định, lâu dài.
Dự án Nhóm Trường học - Bệnh viện