Ngày cập nhật: 30/12/2021 | Danh mục: Giải Thường

GIẢI VÀNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2020 - 2021

NGÀY 29/12/2021 LIÊN DANH TVTK STUDIOMILOU SINGAPORE VÀ CÔNG TY TAD NHẬN GIẢI VÀNG- GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2020-2021 CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH.
 
 KTS NGUYỄN VĂN TẤT XIN TRI ÂN : BAN TỔ CHỨC , HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM ,CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN THIẾT KẾ CỦA CÔNG TY SMS VÀ TAD -CHÚC SƯC KHỎE VÀ BÌNH AN