Ngày cập nhật: 30/12/2021 | Danh mục: Hoạt động chuyên ngành

GIẢI VÀNG- GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2020-2021 CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022-HAPPY NEW YEAR.

TAD KẾT THÚC CÔNG VIỆC MỘT NĂM ĐẦY KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH,ĐẪM MỒ HÔI ,NƯỚC MẮT VÀ QUYẾT TÂM.

NGÀY 29/12/2021 LIÊN DANH TVTK STUDIOMILOU SINGAPORE VÀ CÔNG TY TAD NHẬN GIẢI VÀNG- GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2020-2021 CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH.

 

KTS NGUYỄN VĂN TẤT XIN TRI ÂN : BAN TỔ CHỨC , HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM ,CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN THIẾT KẾ CỦA CÔNG TY SMS VÀ TAD -CHÚC SƯC KHỎE VÀ BÌNH AN