Ngày cập nhật: 20/02/2019 | Danh mục: Hoạt động chuyên ngành

Yêu quê hương qua góc nhìn Võ Văn Kiệt tại khu lưu niệm Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long