Thôn Hòn Nghê, X. Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa.

Trường Đại Học Tư Thục Thái Bình Dương

Diện tích khu đất: 150.000m2

Diện tích sàn: 76.000m2

Công việc: Thiết kế tổng mặt bằng & phân khu chức năng - 2006

Tình trạng: Đã hoàn thành
Dự án Nhóm Trường học - Bệnh viện